11.08.2017

Oznanila

Oznanila župnij Divača, Lokev, Vatovlje in Vreme se nahajajo na spodnji povezavi

http://zupnija-divaca-lokev-vreme-vatovlje.rkc.si/

Župnik Slavko Obed, Lokev 121, tel.: 05 767 00 43, GSM 031 323881, e-mail: slavko.obed@rkc.si