Veliko je poklicanih, a malo izvoljenih

08.04.2017

Oznanila

Oznanila župnij Divača, Lokev, Vatovlje in Vreme se nahajajo na spodnji povezavi

http://zupnija-divaca-lokev-vreme-vatovlje.rkc.si/

Župnik Ivan Bajec, Lokev 121, tel.: 05 767 00 43, GSM 031 867462, email: ivanbajec2@gmail.com